Bruksanvisning

Kodlås- Kaba Mas 52
Kodlås- Kaba Mas 252/552
Kodlås- La Gard Basic - Rak regel
Kodlås- La Gard Basic - Svängregel
Kodlås- La Gard 39E - Rak regel
Kodlås- La Gard 39E - Svängregel
Kodlås- La Gard 66E - Rak regel
Kodlås- La Gard 66E - Svängregel
Kombinationslås- MK
Elektroniskt kodlås EK SOL
FR EH
FR EID

För service och reparationer: Kontakta i första hand försäljningsstället.
I andra hand, kontakta oss för närmaste servicestation.