Benämning

Brandskydd

Inbrottsskydd

Dokumentskåp

Papper
60, 90 eller 120 minuter

Ej krav

Datamediaskåp

Datamedia
60,90 eller 120 minuter

Ej krav

Säkerhetsskåp

Ej krav

Enligt svensk standard SS 3492
Skyddar mot angrepp med tunga handverktyg i
10 minuter.

Värdeskåp

Ej krav

Enligt svensk standard SS-EN 1143-1.
Högsta inbrottsskydd

Stöldskyddsskåp

Ej krav

Enligt svensk standard SS-EN 14450.
Finns i två klasser, S1 & S2, där S2-skåpen har det högre inbrottsskyddet.